Bu bölüm hazırlanırken, Türkiye genelinde, temel eğitim okullarında ya da liselerde okutulan Fen Bilgisi ve Biyoloji kitapları ayrıntılı olarak taranmıştır. Farklı yazarlara ait çok sayıda kitap gözden geçirilmiş, bu kitapların evrim teorisi ile ilgili kısımları özellikle inceleme altına alınmıştır.

Sonuçta ortaya çıkan tablo, bu kitapların tamamına yakınında, somut bilimsel bulgularla uyuşmayan birtakım eski bilgilerin yer aldığıdır. Kitapların yazarları, bazen bilgi eksikliği, bazen de evrim teorisine duydukları dogmatik bağlılık nedeniyle, Darwinizm'i kanıtlanmış bir gerçek gibi gösteren hatalı bilgilendirme ve yorumlarda bulunmuşlardır.

Farklı kitaplardaki bilgi ve yorumlar birbirine çok benzediği için, buradaki inceleme konulara göre yapılmıştır. Bir ya da birden fazla ders kitabında yer alan bir iddia, bilimsel bulgularla karşılaştırılarak incelenmiştir. Ele alınan iddianın hangi ders kitaplarının hangi sayfalarında yer aldığı ise, ayrıca belirtilmiştir.

Bu bölümde incelenen her ders kitabı bir indeks içinde ele alınmış ve bu ders kitaplarının içindeki yanılgılar maddelenmiştir. Bu sayede hem bu kitabı okuyan öğrenciler hem de kitabı kullanan öğretmenler kolaylıkla ellerindeki kaynaklardaki hataları görebilirler.

Ele alınan iddiaların bir kısmı somut birtakım konularla ilgilidir. (Örneğin doğal seleksiyon konusuyla ilgili olan Sanayi Devrimi Kelebekleri gibi.) Ancak bazı iddialar, ders kitaplarının yazarları tarafından çok genel ifadelerle dile getirilmiştir. Örneğin "yeni bulunan fosiller evrim görüşünü pekiştirmektedir" gibi herhangi bir somut bulguya dayanma iddiasında olmayan cümleler, ders kitaplarında sık sık kullanılmaktadır. Bu yüzeysel iddialar da ele alınmış ve bilimsel bulgularla hiçbir şekilde uyuşmadıkları detaylı bir biçimde ortaya konmuştur.

Aşağıda, Türkiye'deki okullarda en yaygın olarak okutulan ve evrim teorisi konusunda yanılgılar içeren Fen ve Biyoloji kitapları sıralanmıştır. Her kitabın altında, bu kitabın içinde yer alan ve bilimsel gerçeklerle uyuşmayan iddialar belirtilmiştir.

Kitaplardaki yanılgılar hakkında bilgi istendiğinde, ilgili kısımlara ulaşabilirsiniz.

1) İlköğretim Fen Bilgisi 8, M. Bahattin Hartevioğlu, Ankara: Koza Yayın Dağıtım, 1996, s. 169.

Kitapta yer alan yanılgılar:

Yanılgı 1 Mutasyonların bir kısmı faydalıdır; bu faydalı mutasyonlar canlılara yeni özellikler ekleyerek yeni türlerin, yeni ırkların ortaya çıkmasını sağlar. Canlılar da bu şekilde gelişip değişir ve evrimleşirler.
Yanılgı 2 Doğal seleksiyonun evrimleştirici gücü vardır. Sanayi Devrimi kelebekleri buna bir örnektir.
Yanılgı 6 Darwin'e ve Lamarck'a göre zürafaların bacakları ve boyları mutasyonlarla uzamıştır.
Yanılgı 7 Genetik bilimciler yeni canlı türleri ortaya çıkarmayı başarmışlardır.
Yanılgı 9 Atlar bir evrim sonucunda ortaya çıkmıştır. Atın atası beş tırnaklı iken, bugünkü atlar tek tırnaklıdır. 


2) İlköğretim Fen Bilgisi Ders Kitabı 8, Nihat Bilgin, Kemal Çağıcı, Ankara:Yaprak Yayınları, 1996, s. 161.

Kitapta yer alan yanılgılar:


Yanılgı 1 Mutasyonların bir kısmı faydalıdır; bu faydalı mutasyonlar canlılara yeni özellikler ekleyerek yeni türlerin, yeni ırkların ortaya çıkmasını sağlar. Canlılar da bu şekilde gelişip değişir ve evrimleşirler.
Yanılgı 2 Doğal seleksiyonun evrimleştirici gücü vardır. Sanayi Devrimi kelebekleri buna bir örnektir.
Yanılgı 9 Atlar bir evrim sonucunda ortaya çıkmıştır. Atın atası beş tırnaklı iken bugünkü atlar tek tırnaklıdır. 

3) İlköğretim Fen Bilgisi Ders Kitabı, Erol Ünal Karabıyık, Haman Taşkıran, Atila Şekerci, Bakiye Taşkıran, Erol İslamoğlu, Işıl Karabıyık, Gülay Aytaç, Mahinur Günay, Ankara:Üner Yayınları, 1995, s. 106.

Kitapta yer alan yanılgılar:

Yanılgı 1 Mutasyonların bir kısmı faydalıdır; bu faydalı mutasyonlar canlılara yeni özellikler ekleyerek yeni türlerin, yeni ırkların ortaya çıkmasını sağlar. Canlılar da bu şekilde gelişip değişir ve evrimleşirler.
Yanılgı 9 Atlar bir evrim sonucunda ortaya çıkmıştır. Atın atası beş tırnaklı iken bugünkü atlar tek tırnaklıdır.4) İlköğretim Fen Bilgisi Ders Kitabı 8, Cengiz Yalçın, Hamza Yılmaz, Musa Doğan, Selma Şimşek, Şevket Üzün, Tevfik Yıldırım, Nuri Korkmaz, Gülçin Gültiken, Cemile Taşçıoğlu, Arife Evrensel, Sadakat Özdemir, İstanbul: Milli Eğitim Basım-evi, 1997, s. 178.


Kitapta yer alan yanılgılar:

Yanılgı 1 Mutasyonların bir kısmı faydalıdır; bu faydalı mutasyonlar canlılara yeni özellikler ekleyerek yeni türlerin, yeni ırkların ortaya çıkmasını sağlar. Canlılar da bu şekilde gelişip değişir ve evrimleşirler.
Yanılgı 2 Doğal seleksiyonun evrimleştirici gücü vardır. Sanayi Devrimi kelebekleri buna bir örnektir.
Yanılgı 3 Biyoloji biliminde canlıların mutasyon ve doğal seleksiyon yoluyla değişerek günümüze kadar geldikleri kabul edilmektedir.
Yanılgı 5 Canlıların çeşitlilik nedenlerini ilk açıklayan kişi Lamarck'tır.
Yanılgı 10 Antibiyotiklere dayanıklı bakterilerin oluşumu da mutasyonla olur.


5) İlköğretim Fen Bilgisi Ders Kitabı 8, Bahattin Soydan, Hüseyin Başak, Hülya Soydan, İstanbul: Serhat Yayınevi, 1996, s. 169-170.

Kitapta yer alan yanılgılar:

Yanılgı 1 Mutasyonların bir kısmı faydalıdır; bu faydalı mutasyonlar canlılara yeni özellikler ekleyerek yeni türlerin, yeni ırkların ortaya çıkmasını sağlar. Canlılar da bu şekilde gelişip değişir ve evrimleşirler.
Yanılgı 2 Doğal seleksiyonun evrimleştirici gücü vardır. Sanayi Devrimi kelebekleri buna bir örnektir.
Yanılgı 4 Evrim günümüzde de gözlemlenmektedir. Evcilleştirme ya da canlı türleri içindeki çeşitlilikler bunun ispatıdır.
Yanılgı 5 Canlıların çeşitlilik nedenlerini ilk açıklayan kişi Lamarck'tır.
Yanılgı 11 Yeni bulunan fosiller evrim görüşünü pekiştirmektedir.
Yanılgı 13 Fosiller canlıların ilkelden komplekse doğru evrimleştiğini gösterir.

6) Ders Geçme ve Kredi Sistemine Göre Fen Bilimleri 2, Bahattin Soydan, Hüseyin Başak, Hülya Soydan, İstanbul: Serhat Yayıncılık, s. 91.

Kitapta yer alan yanılgılar:

Yanılgı 5 Canlıların çeşitlilik nedenlerini ilk açıklayan kişi Lamarck'tır.

7) İlköğretim Fen Bilgisi 8, Tekin Polat Nermin Biçer, İstanbul:Gendaş Yayıncılık, s. 184.

Kitapta yer alan yanılgılar:

Yanılgı 4 Evrim günümüzde de gözlemlenmektedir. Evcilleştirme ya da canlı türleri içindeki çeşitlilikler bunun ispatıdır.
Yanılgı 9 Atlar bir evrim sonucunda ortaya çıkmıştır. Atın atası beş tırnaklı iken bugünkü atlar tek tırnaklıdır.

8) Ortaokul Fen Bilgisi 8, Ders Kitabı, Bekir Onat, Mümin Hatipoğlu, Musa Acılıoğlu, İstanbul: Özer Yayınları, s. 167.

Kitapta yer alan yanılgılar:

Yanılgı 1 Mutasyonların bir kısmı faydalıdır; bu faydalı mutasyonlar canlılara yeni özellikler ekleyerek yeni türlerin, yeni ırkların ortaya çıkmasını sağlar. Canlılar da bu şekilde gelişip değişir ve evrimleşirler.
Yanılgı 4 Evrim günümüzde de gözlemlenmektedir. Evcilleştirme ya da canlı türleri içindeki çeşitlilikler bunun ispatıdır.
Yanılgı 10 Antibiyotiklere dayanıklı bakterilerin oluşumu da mutasyonla olur.
Yanılgı 11 Yeni bulunan fosiller evrim görüşünü pekiştirmektedir.

9) İlköğretim Fen Bilgisi 8, Ders Kitabı, N. Sefa Çimen, Hayrettin Sönmez, Osman Yılmaz, İstanbul: Salan Yayınları, s. 198.

Kitapta yer alan yanılgılar:

Yanılgı 1 Mutasyonların bir kısmı faydalıdır; bu faydalı mutasyonlar canlılara yeni özellikler ekleyerek yeni türlerin, yeni ırkların ortaya çıkmasını sağlar. Canlılar da bu şekilde gelişip değişir ve evrimleşirler.
Yanılgı 2 Doğal seleksiyonun evrimleştirici gücü vardır. Sanayi Devrimi kelebekleri buna bir örnektir.
Yanılgı 4 Evrim günümüzde de gözlemlenmektedir. Evcilleştirme ya da canlı türleri içindeki çeşitlilikler bunun ispatıdır.
Yanılgı 13 Fosiller canlıların ilkelden komplekse doğru evrimleştiğini gösterir.

10) İlköğretim Fen Bilgisi Ders Kitabı 8, Etem Düzgün, Mehmet Suzan, Nebahat Suzan, İstanbul: Düzgün Yayıncılık, s.

Kitapta yer alan yanılgılar:

Yanılgı 1 Mutasyonların bir kısmı faydalıdır; bu faydalı mutasyonlar canlılara yeni özellikler ekleyerek yeni türlerin, yeni ırkların ortaya çıkmasını sağlar. Canlılar da bu şekilde gelişip değişir ve evrimleşirler.
Yanılgı 6 Darwin'e ve Lamarck'a göre zürafaların bacakları ve boyları mutasyonlarla uzamıştır.
Yanılgı 11 Yeni bulunan fosiller evrim görüşünü pekiştirmektedir.

11) Lise 3 Biyoloji, Selim Korkmaz, Özer Bulut, Davut Sağdıç, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1998, s. 133.

Kitapta yer alan yanılgılar:

Yanılgı 1 Mutasyonların bir kısmı faydalıdır; bu faydalı mutasyonlar canlılara yeni özellikler ekleyerek yeni türlerin, yeni ırkların ortaya çıkmasını sağlar. Canlılar da bu şekilde gelişip değişir ve evrimleşirler.
Yanılgı 4 Evrim günümüzde de gözlemlenmektedir. Evcilleştirme ya da canlı türleri içindeki çeşitlilikler bunun ispatıdır.
Yanılgı 13 Fosiller canlıların ilkelden komplekse doğru evrimleştiğini gösterir.
Yanılgı 14 Körelmiş organlar evrimin kanıtıdır.
Yanılgı 15 Embriyolojik gelişme evrimin kanıtıdır. Memeli bir hayvanın embriyonal gelişimi sırasında solungaç yarıklarının görülmesi evrim sürecinin tekrarı ve kanıtıdır.
Yanılgı 16 Benzer (homolog) organlar evrimin kanıtıdır.
Yanılgı 17 Biyokimyasal benzerlikler evrimin kanıtıdır.
Yanılgı 18 Canlılık ilkel dünyada rastlantılarla doğmuş olabilir. İlkel atmosfer, buna imkan sağlayacak biçimde metan-amonyak ağırlıklıydı ve serbest oksijen içermemekteydi.

12) Biyoloji 3, Liseler için Ders Kitabı, Öner Gücün, Ankara: Pasifik Ders Kitapları AŞ, s. 99, 105.

Kitapta yer alan yanılgılar:

Yanılgı 1 Mutasyonların bir kısmı faydalıdır; bu faydalı mutasyonlar canlılara yeni özellikler ekleyerek yeni türlerin, yeni ırkların ortaya çıkmasını sağlar. Canlılar da bu şekilde gelişip değişir ve evrimleşirler.
Yanılgı 4 Evrim günümüzde de gözlemlenmektedir. Evcilleştirme ya da canlı türleri içindeki çeşitlilikler bunun ispatıdır.
Yanılgı 8 Biyolojik Sınıflandırma (Sistematik) Evrimin Delilidir.
Yanılgı 9 Atlar bir evrim sonucunda ortaya çıkmıştır. Atın atası beş tırnaklı iken bugünkü atlar tek tırnaklıdır.
Yanılgı 14 Körelmiş organlar evrimin kanıtıdır.
Yanılgı 15 Embriyolojik gelişme evrimin kanıtıdır. Memeli bir hayvanın embriyonal gelişimi sırasında solungaç yarıklarının görülmesi evrim sürecinin tekrarı ve kanıtıdır.
Yanılgı 16 Benzer (homolog) organlar evrimin kanıtıdır.
Yanılgı 17 Biyokimyasal benzerlikler evrimin kanıtıdır.

13) Liseler İçin Biyoloji III, Turan Güven, Özcan Acar, Şengül Demirci, Ayten Toğral, Mübeccel Kazancı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1996, s. 149.


Kitapta yer alan yanılgılar:

Yanılgı 1 Mutasyonların bir kısmı faydalıdır; bu faydalı mutasyonlar canlılara yeni özellikler ekleyerek yeni türlerin, yeni ırkların ortaya çıkmasını sağlar. Canlılar da bu şekilde gelişip değişir ve evrimleşirler.

 

14) Liseler İçin Biyoloji 3, Ders Kitabı, Namık Berker, Ankara: Mega Yayıncılık, 1995, s. 180.

Kitapta yer alan yanılgılar:

Yanılgı 8- Biyolojik Sınıflandırma (Sistematik) Evrimin Delilidir.
Yanılgı 9- Atlar bir evrim sonucunda ortaya çıkmıştır. Atın atası beş tırnaklı iken bugünkü atlar tek tırnaklıdır.
Yanılgı 11 Yeni bulunan fosiller evrim görüşünü pekiştirmektedir.
Yanılgı 13 Fosiller canlıların ilkelden komplekse doğru evrimleştiğini gösterir.
Yanılgı 14 Körelmiş organlar evrimin kanıtıdır.
Yanılgı 15 Embriyolojik gelişme evrimin kanıtıdır. Memeli bir hayvanın embriyonal gelişimi sırasında solungaç yarıklarının görülmesi evrim sürecinin tekrarı ve kanıtıdır.
Yanılgı 16 Benzer (homolog) organlar evrimin kanıtıdır.
Yanılgı 17 Biyokimyasal benzerlikler evrimin kanıtıdır.
Yanılgı 18 Canlılık ilkel dünyada rastlantılarla doğmuş olabilir. İlkel atmosfer, buna imkan sağlayacak biçimde metan-amonyak ağırlıklıydı ve serbest oksijen içermemekteydi.

15) Liseler İçin Felsefeye Giriş, Mübahat Türker Küyel, Sevim Tekeli, Esin Kahya, Kenan Gürsoy, Alev Öner, Nurten Baykurt, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1991, s. 130.

Kitapta yer alan yanılgılar:

Yanılgı 12 Ara formlar (uçan sürüngen, insan iskeleti kalıntıları) evrimin kanıtıdır.

16) Biyoloji 1, Ders Kitabı, Canan Şamlıoğlu, Zehra Akçakaya,
İstanbul: Bu Yayınları, s. 62-65.

Kitapta yer alan yanılgılar:

Yanılgı 18 Canlılık ilkel dünyada rastlantılarla doğmuş olabilir. İlkel atmosfer, buna imkan sağlayacak biçimde metan-amonyak ağırlıklıydı ve serbest oksijen içermemekteydi.Yanılgı 1 "Mutasyonların bir kısmı faydalıdır; bu faydalı mutasyonlar canlılara yeni özellikler ekleyerek yeni türlerin, yeni ırkların ortaya çıkmasını sağlar. canlılar da bu şekilde gelişip değişir ve evrimleşirler."
Yanılgı 2 "Doğal seleksiyonun evrimleştirici gücü vardır.Sanayi Devrimi kelebekleri buna bir örnektir."
Yanılgı 3 "Biyoloji biliminde canlıların mutasyon ve doğal seleksiyon yoluyla değişerek günümüze kadar geldikleri kabul edilmektedir.
Yanılgı 4 "Evrim günümüzde de gözlemlenmektedir.Evcilleştirme ya da canlı türleri içindeki çeşitlilikler bunun ispatıdır."
Yanılgı 5 "Lamarck canlıların çeşitllik nedenlerini açıklamıştır."
Yanılgı 6 "Darwin'e ve Lamarck'a göre zürafaların bacakları ve boyları mutasyonlarla uzamıştır."
Yanılgı 7 "Genetik bilimciler yeni canlı türleri ortaya çıkarmayı başarmışlardır."
Yanılgı 8 "Biyolojik sınıflandırma (sistematik) evrimin delilidir."
Yanılgı 9 "Atlar bir evrim sonucunda ortaya çıkmıştır.Atın atası beş tırnaklı iken bugünkü atlar tek tırnaklıdırlar."
Yanılgı 10 "Antibiyotiklere dayanıklı bakterilerin oluşumu mutasyonla olur."
Yanılgı 11 "Yeni bulunan fosiller evrim görüşünü pekiştirmektedir."
Yanılgı 12 "Uçan sürüngenler ve eski insan fosilleri birer ara formdur ve evrimin kanıtıdır."
Yanılgı 13 "Fosiler canlıların ilkelden komplekse doğru evrimleştiğini gösterir."
Yanılgı 14 "Canlıların körelmiş organları vardır ve bu evrimin kanıtıdır."
Yanılgı 15 "Embriyolojik gelişme evrimin kanıtıdır.Memeli bir canlının embriyonal gelişim sırasında solungaç yarıklarının görülmesi evrim sürecinin tekrarı ve kanıtıdır.."
Yanılgı 16 "Benzer (homolog) organlar evrimin kanıtıdır."
Yanılgı 17 "Biyokimyasal benzerlikler evrimin kanıtıdır."
Yanılgı 18 "Canlılık ilkel dünyada rastlantılarla doğmuş olabilir.İlkel atmosfer, buna imkan sağlayacak biçimde metan-amonyak ağırlıklıydı ve serbest oksijen içermekteydi."