Site Haritası

KISA BİR TARİH
Darwinizm'in Doğuşu
Hayatın Kökeni Sorunu
Genetik Sorunu
Neo-Darwinizm'in Çabaları
Kriz İçinde Bir Teori


DARWINİZM'İN MEKANİZMALARI
Doğal Seleksiyon
Yaşam Mücadelesi?
Gözlem ve Deneyler
Sanayi Devrimi Kelebekleri Yanılgısı
Doğal Seleksiyon Kompleksliği Açıklayabilir mi?
Mutasyonlar
Pleiotropik Etki


TÜRLERİN GERÇEK KÖKENİ
Varyasyonların Anlamı
"Mikroevrim" İtirafları
Fosil Kayıtlarına Göre Türlerin Kökeni
Ara Formlar Sorunu ve Durağanlık
Fosil Kayıtlarının Yeterliliği
Fosil Kayıtlarının Gösterdiği Gerçek


GERÇEK DOĞA TARİHİ -1- (OMURGASIZLARDAN SÜRÜNGENLERE)
Canlıların Sınıflandırılması
Fosiller "Hayat Ağacı"nı Reddediyor
Burgess Shale Bölgesindeki Fosiller
Trilobitler ve Darwin
Omurgalı Canlıların Evrimi İddiası
Kara Canlılarının Evrimi İddiası
C¶lacanth Hakkındaki Evrimci Spekülasyonlar
Sudan Karaya Geçiş İddiasının Fizyolojik Engelleri
Sürüngenlerin Kökeni
Yılanlar ve Kaplumbağalar
Uçan Sürüngenler
Deniz Sürüngenleri


GERÇEK DOĞA TARİHİ -2- (KUŞLAR VE MEMELİLER)
Evrimcilere Göre Uçuşun Kökeni
Kuşlar ve Dinozorlar
Kuş Akciğerinin Özgün Yapısı
Kuş Tüyleri ve Sürüngen Pulları
Tüylerin Tasarımı
Archæopteryx Yanılgısı
Dişler, Pençeler ve Diğer Yapılar
Archæopteryx ve Diğer Eski Kuş Fosilleri
Böceklerin Kökeni
Memelilerin Kökeni
Atın Evrimi Efsanesi
Yarasaların Kökeni
Deniz Memelilerinin Kökeni
Deniz Memelilerinin Özgün Yapıları
Sonuç


SIÇRAMALI EVRİM TEORİSİNİN GEÇERSİZLİĞİ
Sıçramanın "Mekanizması"
Makromutasyonlar Yanılgısı
Dar Popülasyonlar Yanılgısı
Sonuç


İNSANIN KÖKENİ
İnsanın Hayali Soy Ağacı
Australopithecus
Homo habilis
Homo rudolfensis Hakkındaki Yanılgı
Homo erectus
Neandertaller, Anatomileri ve Kültürleri
Homo sapiens archaic, Homo heilderbergensis ve Cro-Magnon
Soy Ağacının Çöküşü
Homo sapiens'in Gizli Tarihi
Kulübeler ve Ayak İzleri
İki Ayaklılık Sorunu
Evrim: Bilim Dışı Bir İnanç
Rekonstrüksiyon Yanılgısı
Piltdown Adamı Skandalı
Nebraska Adamı Skandalı
Sonuç


MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE HAYATIN KÖKENİ
"Rastlantı" Mantığına Bir Örnek
Hücredeki Kompleks Yapı ve Sistemler
Proteinlerin Kökeni Sorunu
Sol-Elli Proteinler
Peptid Bağı Zorunluluğu
Sıfır Olasılık
Doğada Bir Deneme-Yanılma Mekanizması Var mı?
Hayatın Kökeni Konusundaki Evrimci Çabalar
Miller Deneyi
Miller Deneyini Geçersiz Kılan Dört Neden
İlkel Dünya Ortamı ve Proteinler
Proteinleirn Suda Sentezlenmesi Sorunu
Fox Deneyi
DNA Molekülünün Kökeni
DNA Rastlantılarla Açıklanamaz
"RNA Dünyası" Tezinin Geçersizliği
Tasarım Tesadüfle Açıklanabilir mi?


HOMOLOJİ YANILGISI
Morfolojik Homoloji İddiasının Geçersizliği
Homolojinin Genetik ve Embriyolojik Çıkmazı
Tetrapodların Parmak Yapısı Hakkındaki Homoloji Yanılgısı
Moleküler Homoloji İddiasının Geçersizliği


BAĞIŞIKLIK, "KÖRELMİŞ ORGANLAR" VE EMBRİYOLOJİ
Bakterilerin Antibiyotik Direnci
Bakterilerdeki Direnç Aktarma Mekanizmaları
DDT Bağışıklığı
Körelmiş Organlar Yanılgısı
Rekapitülasyon Yanılgısı


BİTKİLERİN KÖKENİ
Bitki Hücresinin Kökeni
Endosimbiosis Tezi ve Geçersizliği
Fotosentezin Kökeni
Alglerin Kökeni ve Hayali Evrimi
Angiospermleirn Kökeni


İNDİRGENEMEZ KOMPLEKSLİK
Bakteri Kamçısı
İnsan Gözünün Tasarımı
"İlkel Göz"ün İndirgenemez Yapısı
Görmenin Kimyası
Istakoz Gözü
Kulaktaki Tasarım
İç Kulak
Evrimcilere Göre Kulağın Kökeni
Rheobatrachus silus'un Üreme Yöntemi
Sonuç


EVRİM TEORİSİ VE ENTROPİ YASASI
Açık Sistem Yanılgısı
Ilya Prigogine ve Öz-Örgütlenme Yanılgısı
Düzenli Sistem ve Organize Sistem Farkı
Öz Örgütlenme: Materyalist Bir Dogma


BİLGİ TEORİSİ VE MATERYALİZMİN SONU
Madde ile Bilginin Farkı
Doğadaki Bilginin Kökeni
Materyalist İtiraflar


BİLİM VE MATERYALİZMİ BİRBİRİNDEN AYIRMAK
"Bilimsel Amacın" Tanımı
Şoklardan Kaçmamak

SONSÖZ
İnsanın Görevi

20 SORUDA EVRİM TEORİSİNİN ÇÖKÜŞÜ

1. EVRİM TEORİSİ NEDEN BİLİMSEL VE GEÇERLİ BİR TEORİ DEĞİLDİR?
2. EVRİM TEORİSİNİN ÇÜRÜTÜLMESİ YARATILIŞ'IN DOĞRULUĞUNU NASIL GÖSTERİR?
3. İNSANA AİT BULGULAR NE KADAR ESKİYE GİDER? BU BULGULAR NEDEN EVRİMİ
DESTEKLEMEZ?

4. EVRİM TEORİSİ NEDEN "BİYOLOJİNİN TEMELİ" DEĞİLDİR?
5. FARKLI IRKLARIN VARLIĞI NEDEN EVRİME DELİL OLUŞTURMAZ?
6. MAYMUN VE İNSAN GENOMUNUN %99 ORANINDA BENZEŞTİĞİ VE BUNUN EVRİMİ KANITLADIĞI İDDİASI NEDEN DOĞRU DEĞİLDİR?
7. DİNAZORLARIN KUŞLARA DÖNÜŞTÜĞÜ İDDİASI NEDEN BİLİM DIŞI BİR MASALDIR?
8. "İNSAN EMBRİYOSUNDAKİ SOLUNGAÇLAR" HURAFESİ, HANGİ BİLİMSEL SAHTEKARLIĞA DAYANIR?
9. KLONLANMAYI "EVRİM DELİLİ" GİBİ SUNMAK NEDEN BÜYÜK BİR ALDATMACADIR?
10. CANLILIK NEDEN UZAYDAN GELMİŞ OLAMAZ?
11. DÜNYA'NIN YAŞININ 4 MİLYAR YIL OLMASI, NEDEN EVRİM TEORİSİNİ DESTEKLEMEZ?
12. 20 YAŞ DİŞİ NEDEN EVRİME DELİL OLAMAZ?
13. EN ESKİ CANLILARIN KOMPLEKS YAPILARI, EVRİM TEORİSİNİ NASIL ÇÜRÜTÜR?
14. EVRİM TEORİSİNİ REDDETMEK NEDEN GELİŞME VE İLERLEMEYİ DE REDDETMEK GİBİ GÖSTERİLİYOR?
15. "ALLAH CANLILARI EVRİM İLE YARATMIŞ OLABİLİR" DÜŞÜNCESİ
NEDEN HATALIDIR?

16. "EVRİM BELKİDE GELECEKTE DOĞRULANABİLİR" DÜŞÜNCESİ NEDEN YANLIŞTIR?
17. KURBAĞA GİBİ KARADA VE SUDA YAŞAYABİLEN CANLILAR NEDEN
EVRİME DELİL OLUŞTURMAZ?

18. DNA'NIN "TESADÜF"LE AÇIKLANMASI NEDEN İMKANSIZDIR?
19. BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DİRENÇ KAZANMASI
NEDEN EVRİM ÖRNEĞİ DEĞİLDİR?

20. YARATILIŞ İLE BİLİM ARASINDA NASIL BİR BAĞLANTI VARDIR?